Skip to main content

Tagweb en Tagnet, bedankt!

Onze website is opnieuw gebouwd!

Datum: 15 februari 2023
Auteur: Marline Schaapherder

Onze website is recent helemaal opnieuw opgebouwd, waardoor onze website makkelijker te onderhouden is.

Namens onze vereniging willen bij Tagweb uit Amsterdam bedanken voor het volledig nieuw bouwen van onze website met heel praktische tools, zodat we makkelijk onze website kunnen aanpassen met foto’s, teksten en andere content. Verder hebben wij onze webhosting nu ook ondergebracht bij Tagweb en wordt onze mail door moederbedrijf Tagnet geregeld.

Hartstikke bedankt!

Tags