Skip to main content

Lidmaatschap en contributie


Een lidmaatschap loopt van januari tot en met december. De contributie bedraagt € 150,00 per lid. Dit is inclusief € 26,50 lidmaatschap voor Scouting Nederland. De contributie wordt in twee termijnen gefactureerd.

Geïnteresseerden mogen vier keer aaneensluitend kosteloos meedraaien, hierna dienen zij en de leiding te beslissen of men lid wordt; van de speltak leiding ontvangen zij dan een inschrijfformulier. Na het retourneren van dit formulier aan de ledenadministratie, ontvangt men een factuur van de penningmeester en is er een officieel lidmaatschap bij Scouting Maggy Lekeux en Scouting Nederland. Omdat scouting ‘draait’ op vrijwilligers, komen alle inkomsten dan ook ten goede van het clubhuis en materialen, maar voornamelijk aan de kinderen.

Naast deze administratieve zaken volgt er nog een installatie, dit is de manier om lid te worden van een speltak. Hoe dat in zijn werk gaat, wordt uitgelegd door de leiding wanneer dit zover is.

Opzegging van een lidmaatschap dient u ten eerste bij de leiding van uw speltak te doen en tevens schriftelijk vóór 1 augustus of 1 januari bij de ledenadministratie (ledenadministratie@maggylekeux.nl).
Er vindt geen restitutie plaats wanneer besloten wordt het lidmaatschap tijdens het seizoen te beëindigen.